SmsMachine

编辑:结实网互动百科 时间:2020-07-07 01:41:06
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
软件名称
SmsMachine
软件平台
pc
软件版本
1.1.SE.Pxx0.SymbianOS7
软件语言
英文
软件大小
74KB
软件授权
免费版

SmsMachine运行环境

编辑
支持Symbian UIQ 2.x

SmsMachine软件介绍

编辑
SMSMachine献给的UIQ 1.01 由Symbianware无限公司应用说明SmsMachine是一个完全customizeable短信电话答录机为您的智能手机!
词条标签:
软件 技术 互联网